مرکز تنظیم و نشر آثار آیه الله العظمی صافی گلپایگانی


مدیر مسئول : صافی، محمدحسن
زمینه فعالیت : مذهب،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. انقلاب، انقلاب 6، بن بست 11، پ. 183
صندوق پستی : ۳۷۱۳۷۶۶۶۳۶
تلفن : ۳۷۷۲۳۳۸۰ ، ۳۷۷۵۵۵۴۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۳/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۱۷۴۷۹
شماره پروانه نشر : ۹۷۴۴ موقت
پست الکترونیکی : nashr.safi@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۱۰۵-۶۰۰],[۷۸۵۴-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : مرکز تنظیم و نشر آثار آیه الله العظمی صافی گلپایگانی

فهرست كتاب های ناشر