طب و جامعه


مدیر مسئول : دماری، بهزاد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. دکتر قریب، بعد از خ. نصرت، پ. 26، ط. دوم، واحد 18
صندوق پستی : ۱۴۱۹۷۸۳۵۱۴
تلفن : ۶۶۹۳۸۴۵۳ ، ۶۶۴۳۷۹۸۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۴/۲۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۳۷۹۸۸
شماره پروانه نشر : ۷۸۲۲ موقت
پست الکترونیکی : tbojameh@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۲۲۲-۶۰۰],[۹۱۲۸۱-۶۰۰],[۹۱۱۳۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : طب و جامعه

فهرست كتاب های ناشر

</