ابوعطا


مدیر مسئول : احمدجواهری، سیدرفیع‌
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. آزادی، خ. جمالزاده جنوبی، نبش کوچه وزیری، ساختمان 140، پ. 94، واحد 1
صندوق پستی : ۱۳۱۳۸۳۶۳۷۱
تلفن : ۶۶۱۲۱۲۹۱ ، ۶۶۵۸۰۹۸۵ ، ۶۶۹۲۶۴۰۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۱/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۱۲۱۲۹۱
شماره پروانه نشر : ۳۰۰۸ موقت
پست الکترونیکی : info@abooata.com
وب سایت : http://www.abooata.com
شناسه شابك : [۱۷۰-۹۶۴],[۶۳۶۹-۹۶۴],[۸۲۱۹-۹۶۴],[۹۰۱۹۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ابوعطا

فهرست كتاب های ناشر