آثار سبحان


مدیر مسئول : جعفری‌پور، مرتضی
زمینه فعالیت : علوم اجتماعي،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، مقابل دبیرخانه دانشگاه، نبش خ. دوازده فروردین، پ 1314، ط. دوم
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۶۴۸۷۷
تلفن : ۶۶۹۷۱۱۱۲ ، ۶۶۹۷۱۰۴۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۱۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۰۱۲۴۴
شماره پروانه نشر : ۷۸۷۴ موقت
پست الکترونیکی : asaresobhan2000@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۵۳۱-۶۰۰],[۸۴۲۹-۶۰۰],[۲۵۸۰-۹۶۴],[۹۶۹۰۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آثار سبحان

فهرست كتاب های ناشر