نرسی


مدیر مسئول : رواسی، علی اصغر
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، مجتمع تجاری فروزنده، ط. همکف، واحد 335
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۴۴۳۶۹
تلفن : ۶۶۹۵۵۰۸۰ ، ۶۶۹۶۴۳۲۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۰۵/۱۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۵۵۰۸۰
شماره پروانه نشر : ۷۷۳۷ موقت
پست الکترونیکی : nersi85@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۰۲۸-۶۰۰],[۹۶۷۲۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نرسی

فهرست كتاب های ناشر