پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی


مدیر مسئول : قدیمی، بهرام
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : پاسداران، بوستان هشتم، پ. 12، ط. 5
صندوق پستی :
تلفن : ۲۲۵۸۸۱۲۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۶/۰۲/۲۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : -N- موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۶۶۱۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر