دانشگاه عالی دفاع ملی


مدیر مسئول : صادقی گوغری، سعید
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : اتوبان بابایی، مقابل شهرک امید، جنب منازل سازمانی شهید رسولی، دانشگاه عالی دفاع ملی
صندوق پستی : ۱۶۹۸۶۱۳۴۱۱
تلفن : ۲۲۹۷۰۴۰۰ ، ۲۷۳۵۳۳۱۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۵/۲۳
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۲۲۹۷۰۴۲۷
شماره پروانه نشر : ۸۰۵۱ موقت
پست الکترونیکی : nashr@sndu.ac.ir
وب سایت : http://www.sndu.ac.ir
شناسه شابك : [۵۳۹۱-۶۰۰],[۷۲۵۶-۶۰۰],[۹۰۴۷۸-۶۰۰],[۲۴۸-۶۲۲],[۶۳۵۰-۶۲۲],[۶۸۸۵-۶۲۲],[۹۰۱۴۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دانشگاه عالی دفاع ملی

فهرست كتاب های ناشر