حق بین


مدیر مسئول : حق‌بین، صادق
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. انقلاب، ک. اول، پ. 23
صندوق پستی : ۳۷۱۵۷۹۵۴۴۱
تلفن : ۳۷۷۳۸۳۵۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۰۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۷۱۳ موقت
پست الکترونیکی : mohsen.tashtari@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۷۸۱-۶۰۰],[۶۴۰۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : حق بین

فهرست كتاب های ناشر