سخن گستر


مدیر مسئول : ایمانی، منوچهر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی : خ. ابن‌سینا، مقابل ابن سینای 12، پ. 191
صندوق پستی : ۹۱۸۳۷۷۴۴۹۹
تلفن : ۳۸۴۳۹۹۵۵ ، ۳۸۴۴۹۵۳۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۶/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۸۴۵۸۱۰۷
شماره پروانه نشر : ۲۵۴۳ موقت
پست الکترونیکی : sokhangostar76@gmail.com
وب سایت : http://www.sokhangostar.com
شناسه شابك : [۲۴۷-۶۰۰],[۴۷۷-۹۶۴],[۶۹۳۲-۹۶۴],[۸۳۸۸-۹۶۴],[۹۱۴۳۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سخن گستر

فهرست كتاب های ناشر