کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران


مدیر مسئول : حسنی، محمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : جاده کاشان، مسجد مقدس جمکران، داخل محوطه مسجد، ساختمان اداری نیمه شعبان، انتشارات کتاب جمکران
صندوق پستی : ۳۷۴۷۱۱۳۱۳۵
تلفن : ۳۷۲۵۳۷۰۰ ، ۳۷۲۵۵۲۰۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۵/۲۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۲۵۳۳۴۰
شماره پروانه نشر : ۱۵۶۲ موقت
پست الکترونیکی : ketabejamkaran@gmail.com
وب سایت : http://www.jamkaran.ir
شناسه شابك : [۶۷۰۵-۹۶۴],[۸۴۸۴-۹۶۴],[۹۷۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران

فهرست كتاب های ناشر