کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


مدیر مسئول : مجیدی، محمدرضا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. بهارستان، جنب مدرسه عالی شهید مطهری
صندوق پستی : ۱۳۱۵۶۹۳۵۵۳
تلفن : ۳۳۱۳۰۹۱۱ ، ۳۳۱۳۷۸۱۰ ، ۳۳۵۴۸۱۴۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۱۱/۲۷
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۳۳۱۳۷۸۰۳
شماره پروانه نشر : ۶۳۲۳ موقت
پست الکترونیکی : ebrHoseini@yaHoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۲۰-۶۰۰],[۵۵۹۴-۶۰۰],[۶۶۹۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر