آتش


مدیر مسئول : کریمیان، مرتضی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، خ. اردلان، پ. 24، ط. چهارم
صندوق پستی :
تلفن : ۸۸۸۲۴۱۰۳ ، ۸۸۸۲۴۲۲۷ ، ۸۸۸۲۴۳۷۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۷۹/۰۵/۳۱ (اطلاعات این انتشارات موجود نیست)
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۸۲۴۲۲۷
شماره پروانه نشر : ۲۴۵۷ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۷۰۹-۹۶۴],[۹۱۷۸۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آتش

فهرست كتاب های ناشر