درج


مدیر مسئول : اسدی، منوچهر
زمینه فعالیت : كتابهاي كودكان و نوجوانان،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : تهرانپارس، شهرک حکیمیه، فاز یک، گلریز 6، پ. 611
صندوق پستی :
تلفن : ۷۷۳۰۰۱۳۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۷۹/۰۵/۲۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۲۶۱۷ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۶۵۴-۹۶۴],[۹۱۷۶۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : درج

فهرست كتاب های ناشر