دانش نگار


مدیر مسئول : حاتمی، محمدرضا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. منیری‌جاوید، خ. وحید نظری، پ. 142، ط. 3
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۸۳۱۷۴
تلفن : ۶۶۴۱۶۶۷۶ ، ۶۶۴۰۰۱۴۴ ، ۶۶۴۰۰۲۲۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۰۰۱۴۴
شماره پروانه نشر : ۲۵۴۱ موقت
پست الکترونیکی : danesh.negar@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۳۰۸-۶۰۰],[۲۹۲۷-۹۶۴],[۵۷۷۷-۹۶۴],[۹۱۷۳۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دانش نگار

فهرست كتاب های ناشر