چاپخش


مدیر مسئول : دادمهر، رسول
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، مقابل دبیرخانه دانشگاه، بازارچه کتاب، پ. 12
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۶۳۶۵۷
تلفن : ۶۶۴۰۴۱۱۰ ، ۶۶۴۹۳۴۷۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۹/۰۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۹۳۴۷۵
شماره پروانه نشر : ۲۷ دائم
پست الکترونیکی : chapakhshpub@yahoo.com
وب سایت : http://www.chapakhsh.com
شناسه شابك : [۶۷۹۹-۶۰۰],[۵۵۴۱-۹۶۴],[۹۰۴۳۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : چاپخش

فهرست كتاب های ناشر