ویدا


مدیر مسئول : مدیحی، مرضیه
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : سعادت‌آباد، نبش خ. شانزدهم، ساختمان کاج، ط. سوم، واحد 15
صندوق پستی : ۱۹۹۷۹۹۷۹۳۹
تلفن : ۲۲۳۷۰۴۹۹ ، ۲۲۳۷۳۴۴۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۰۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۲۲۳۷۳۴۴۹
شماره پروانه نشر : ۲۳۲۰ موقت
پست الکترونیکی : vidapublisher@yahoo.com
وب سایت : http://www.vidabook.ir
شناسه شابك : [۲۹۱-۶۰۰],[۲۹۱۲-۹۶۴],[۶۸۰۷-۹۶۴],[۹۱۷۰۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ویدا

فهرست كتاب های ناشر