فرهنگسرای میردشتی


مدیر مسئول : میردشتی، حمید
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی : چهارراه لشکر، نرسیده به م. ده دی، پاساژ دیدنیها، ط. زیرین، پ. 14
صندوق پستی : ۹۱۳۷۹۸۵۱۵۵
تلفن : ۳۸۵۴۴۹۵۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۸۵۱۴۷۶۱
شماره پروانه نشر : ۲۰۰۸ موقت
پست الکترونیکی : info@fmirdashti.com
وب سایت : http://www.fmirdashti.com
شناسه شابك : [۴۰۰-۶۰۰],[۶۰۱۶-۶۰۰],[۷۱۴۱-۹۶۴],[۹۱۶۳۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : فرهنگسرای میردشتی

فهرست كتاب های ناشر