سها


مدیر مسئول : سلطانی، محمدعلی
زمینه فعالیت : فلسفه و روانشناسي، ادبيات، جغرافيا و تاريخ، انتشارات الكترونيك،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : امیرآباد شمالی، خ. 14، بن بست ارسطا، پ. 8
صندوق پستی : ۱۴۳۹۷۴۴۹۱۳
تلفن : ۸۸۰۰۵۵۷۳ ، ۶۶۵۰۱۸۱۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۵/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۸۰ موقت
پست الکترونیکی : soha.soltani777@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۶۲۸۱-۶۲۲],[۹۶۶۹۵-۶۲۲],[۶۲۵۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سها

فهرست كتاب های ناشر