پیام


مدیر مسئول : نیکدست، محمد
زمینه فعالیت : كليات، ادبيات،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، ابتدای خ. دوازده فروردین، پ. 316، ط. سوم‌
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۶۵۱۱۴
تلفن : ۶۶۴۰۹۵۳۱ ، ۶۶۴۶۸۳۵۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۰۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۶۸۳۵۱
شماره پروانه نشر : ۳۶۵ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۵۲۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : پیام

فهرست كتاب های ناشر