جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر


مدیر مسئول : ورسه ای، مهدی
زمینه فعالیت : علوم طبيعي و رياضيات،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
صندوق پستی : ۱۵۹۹۶۳۷۱۱۱
تلفن : ۶۶۹۵۰۹۸۳ ، ۶۶۹۵۰۹۸۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۱۰
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۶۶۹۵۰۹۸۲
شماره پروانه نشر : ۲۱۷۰ موقت
پست الکترونیکی : jd.entesharat@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۱۰-۹۶۴],[۶۰۹۶-۹۶۴],[۸۷۳۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر