موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق (ع)


مدیر مسئول : اقبال‌سبحانی، علیرضا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : بلوار امین، نبش کوچه یازدهم، مقابل ورزشگاه شهید حیدریان، موسسه امام صادق (ع)
صندوق پستی : ۳۷۱۳۹۱۶۴۸۴
تلفن : ۳۲۹۲۵۱۵۲ ، ۳۷۷۴۵۴۵۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۱۱/۲۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۹۲۲۳۳۱
شماره پروانه نشر : ۷۴۱ موقت
پست الکترونیکی : jafarsobhani6@gmail.com
وب سایت : http://www.imamsadeq.org
شناسه شابك : [۳۵۷-۹۶۴],[۶۲۴۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق (ع)

فهرست كتاب های ناشر