دانشگاه صنعتی امیرکبیر


مدیر مسئول : سعیدی، محمد
زمینه فعالیت : كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. حافظ، مقابل خ. سمیه، دانشگاه امیرکبیر، مرکز نشر
صندوق پستی : ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱
تلفن : ۶۶۴۰۶۶۸۱ ، ۶۶۴۹۲۸۷۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۱۰/۱۶
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۶۶۹۵۹۱۵۱
شماره پروانه نشر : ۴۶۳۹ موقت
پست الکترونیکی : publication@aut.ac.ir
وب سایت : http://www.publication.aut.ac.ir
شناسه شابك : [۴۶۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فهرست كتاب های ناشر