دانشگاه شیراز


مدیر مسئول : شمشیری، بابک
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : فارس - شیراز
نشانی پستی : بلوار دانشجو، مجتمع دانشگاهی ارم، مرکز نشر دانشگاه شیراز
صندوق پستی : ۷۱۹۴۶۸۱۱۱۵
تلفن : ۳۶۲۶۷۸۴۷ ، ۳۶۱۳۴۰۱۵ ، ۳۶۲۸۷۳۱۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۲/۱۹
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۳۶۲۶۷۸۴۷
شماره پروانه نشر : ۴۳۵۳ موقت
پست الکترونیکی : shupress@shirazu.ac.ir
وب سایت :
شناسه شابك : [۴۶۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دانشگاه شیراز

فهرست كتاب های ناشر