خانه ادبیات


مدیر مسئول : نجیمی، صدیقه
زمینه فعالیت : ادبيات،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، پ. 310، ط. سوم
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۶۵۱۷۳
تلفن : ۶۶۴۶۷۷۲۷ ، ۶۶۴۶۸۰۹۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۶۷۷۲۷
شماره پروانه نشر : ۱۷۴۰ دائم
پست الکترونیکی : saeedsatar72@yahoo.com
وب سایت : http://www.khaneyeadabiyat.com
شناسه شابك : [۵۴۵-۹۶۴],[۶۲۳۶-۹۶۴],[۷۲۴۵-۹۶۴],[۸۱۳۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : خانه ادبیات

فهرست كتاب های ناشر