زریاب


مدیر مسئول : علمی، عباس
زمینه فعالیت : علوم اجتماعي، جغرافيا و تاريخ،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، خ. شهدای ژاندارمری، ک. گرانفر، پ. 191
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۵۴۴۱۴
تلفن : ۶۶۴۶۰۶۶۷ ، ۶۶۴۹۹۴۳۷ ، ۶۶۴۹۵۴۶۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۸۳۸ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۳۳۹-۹۶۴],[۷۰۹۷-۹۶۴],[۹۰۶۳۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : زریاب

فهرست كتاب های ناشر