نارنج


مدیر مسئول : کرباسی، کاوه
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، خ. اردیبهشت، بن بست بهاره، پ. 1، واحد 3
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۷۳۱۶۳
تلفن : ۶۶۹۶۰۲۶۵ ، ۶۶۹۶۷۱۲۳ ، ۶۶۴۶۶۳۷۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۶۷۱۲۳
شماره پروانه نشر : ۱۸۱۷ موقت
پست الکترونیکی : narengepub@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۸۷۷-۶۰۰],[۸۶۷۰-۶۰۰],[۲۲۸-۶۲۲],[۶۳۷۲-۹۶۴],[۹۰۵۷۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نارنج

فهرست كتاب های ناشر