ابزار وبمستر

اطلاعات ناشر

سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي

مدير مسئول : غلامرضازاده، حسين

زمينه فعاليت: كتابهاي آموزشي و دانشگاهي، زمينه‌هاي مختلف،

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : جاده قديم قم، بعد از كهريزك، مهدي آباد، جاده عبدا... اباد، كيلومتر 1/5 سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه

صندوق پستي: 19395-5483

كد پستي: 1817145591

تلفن : 56547191 ، 56547192

تلفن همراه: 09352201246

تاريخ آخرين روزآوري اطلاعات : 931025

نوع ناشر: خصوصي

دورنگار : 66348022

شماره پروانه نشر : 1995 (دائم)

پست الکترونيکي : iau.isbn@gmail.com

نشاني اينترنتي : www.iaupub.ir

شناسه شابك : 964-10,964-223,964-450

تاريخ تأسيس : 1368

فهرست ناشران زير گروه:
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد استهبان
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد
سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اراك
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساوه
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سبزوار
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامي، مركز فعاليتها و پژوهشهاي قرآن و عترت
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رشت
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تنكابن
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد يزد
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فيروزكوه
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهرري
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رودهن
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قزوين
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرمان
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اردبيل
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فسا
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ابهر
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نور
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خميني شهر
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ورامين
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شاهرود
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نوشهر و چالوس
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بيرجند
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرمانشاه
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اسلامشهر
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اهواز
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شوشتر
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد آشتيان
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ميانه
پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سمنان
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد پزشكي تهران
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد آستارا
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر مجلسي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي
پيام سما (وابسته به سازمان مدارس غير انتفاعي دانشگاه آزاد اسلامي)
دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فيروزآباد


فهرست ارجاعات اين ناشر :
دانشگاه آزاد اسلامي (ساري)، معاونت پژوهشي
دانشگاه آزاد اسلامي (مشهد)
دانشگاه آزاد اسلامي، مركز انتشارات علمي
سازمان مدارس آزاد اسلامي (سما)
مدارس سما، معاونت
دانشگاه آزاد اسلامي (واحد ساري)
دبيرخانه دومين كنگره بيولوژي كاربردي
دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي
دانشگاه آزاد اسلامي (سازمان چاپ و انتشارات)
دانشگاه آزاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد لنگرود
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات فارس
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خامنه

فهرست كتاب هاي ناشر

 

تعداد مشاهده:8702 بازگشت


 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]