امیرکبیر


مدیر مسئول : میرکریمی، سیدحسن
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. جمهوری اسلامی، م. استقلال، پ. 2
صندوق پستی : ۱۱۴۳۸۱۷۸۱۸
تلفن : ۶۱۲۸ ، ۳۳۹۰۰۷۵۱ ، ۳۳۹۰۴۴۵۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۱/۲۷
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۳۳۹۰۳۷۴۷
شماره پروانه نشر : ۴۰۱۲ موقت
پست الکترونیکی : info@amirkabir.net
وب سایت : http://www.amirkabir.net
شناسه شابك : [۰۰-۹۶۴],[۳۰۰-۹۶۴],[۵۵۰۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر