گریفین


مدیر مسئول : همزه، سودابه
زمینه فعالیت : هنرها، ادبيات، جغرافيا و تاريخ،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دانشگاه، ک. رستمی، پ. 3
صندوق پستی :
تلفن : ۶۶۹۶۶۷۹۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۱/۱۲/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۶۶۷۹۴
شماره پروانه نشر : ۵۰۸۷ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۰۵۵-۹۶۴],[۹۳۶۹۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : گریفین

فهرست كتاب های ناشر