سازمان امور مالیاتی کشور، معاونت مالیات بر ارزش افزوده


مدیر مسئول : شهریاری‌راد، پرویز
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. استاد نجات‌اللهی، نرسیده به چهارراه سمیه، نبش خ. شهید محمدی، معاونت مالیات بر ارزش افزوده
صندوق پستی :
تلفن : ۲۲۲۷۶۸۷۶ ، ۳۹۹۰۳۹۹۰ ، ۸۸۹۲۰۴۱۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۱/۱۲/۰۱ (اطلاعات این انتشارات موجود نیست)
نوع ناشر : دولتی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : -N- موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۰۸۴۸-۶۰۰],[۹۶۱۶۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سازمان امور مالیاتی کشور، معاونت مالیات بر ارزش افزوده

فهرست كتاب های ناشر