موسسه خدمات مشاوره ای و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی


مدیر مسئول : متولی حبیبی، مسلم
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی : خ. شهید چمران، خ. گلستان غربی، پ. 90
صندوق پستی : ۹۱۳۷۶۷۳۴۹۸
تلفن : ۳۸۵۱۳۵۸۰ ، ۳۸۴۹۸۴۷۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۱۲/۱۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۸۴۹۸۴۷۶
شماره پروانه نشر : ۱۱۵۰۷ موقت
پست الکترونیکی : s.m.katebi@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۶۲۹-۶۰۰],[۹۴۵۹۰-۶۰۰],[۹۴۶۹۱-۶۰۰],[۷۲۸۱-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه خدمات مشاوره ای و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی

فهرست كتاب های ناشر