موسسه فرهنگی هنری آینده روشن


مدیر مسئول : پورسیدآقایی، سیدمسعود
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : صفاییه، ک. بیست و پنجم، پ. 27
صندوق پستی : ۳۷۱۳۷۴۵۴۳۹
تلفن : ۳۷۸۳۳۳۴۵ ، ۳۷۸۴۰۰۸۰/۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۲/۱۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۳۸۲۴۰
شماره پروانه نشر : ۹۱۸۴ موقت
پست الکترونیکی : naserahmadpour.62@gmail.com
وب سایت : http://www.intizir.ir
شناسه شابك : [۵۰۷۳-۶۰۰],[۹۶۶۱۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه فرهنگی هنری آینده روشن

فهرست كتاب های ناشر