دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی


مدیر مسئول : آب سالان، صادق
زمینه فعالیت : كليات، كتابهاي آموزشي و دانشگاهي، انتشارات الكترونيك،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : شهرک قدس، م. صنعت، خ. خوردین، خ. هرمزان، خ. پیروزان جنوبی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ط. 12 دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی
صندوق پستی : ۱۴۶۶۶۶۶۴۸۹
تلفن : ۸۲۲۳۴۲۳۷ ، ۸۲۲۳۳۲۱۷ ، ۸۲۲۳۳۲۱۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۶/۱۳
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۸۲۲۳۳۲۳۳
شماره پروانه نشر : ۸۲۹۳ موقت
پست الکترونیکی : raftan2002@yahoo.com
وب سایت : http://www.msrt.ir
شناسه شابك : [۵۷۵۳-۶۰۰],[۹۰۹۳۵-۶۰۰],[۹۱۳۳۰-۶۰۰],[۷۵۰۸-۹۶۴],[۹۳۰۲۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

فهرست كتاب های ناشر