بهجت


مدیر مسئول : بهجت، محمدعلی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. ولی عصر، دوراهی یوسف آباد، شماره 1978
صندوق پستی : ۱۴۳۳۶۱۳۳۶۴
تلفن : ۸۸۹۴۱۱۴۶ ، ۸۸۸۹۹۹۰۷ ، ۸۸۹۵۷۱۷۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۷/۲۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۹۴۱۱۴۶
شماره پروانه نشر : ۵۲۳ موقت
پست الکترونیکی : behjat_pub@yahoo.com
وب سایت : http://www.behjatpublication.com
شناسه شابك : [۳۳۸-۶۰۰],[۲۷۶۳-۹۶۴],[۶۶۷۱-۹۶۴],[۹۰۰۸۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : بهجت

فهرست كتاب های ناشر