المپیک ورزش


مدیر مسئول : مردانی، محمدعلی
زمینه فعالیت : هنرها،
استان - شهرستان : اصفهان - اصفهان
نشانی پستی : خ. بزرگمهر، خ. مبارزان، پاساژ پاستور، ط. سوم، پ. 4
صندوق پستی : ۸۱۵۶۶۱۳۵۵۵
تلفن : ۲۲۹۱۷۹۸ ، ۲۲۹۷۳۲۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۶/۱۲/۱۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۲۲۹۱۷۹۸
شماره پروانه نشر : ۶۹۷ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۴۱۵-۹۶۴],[۹۰۴۰۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس :
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : المپیک ورزش

فهرست كتاب های ناشر