کمیته ملی المپیک


مدیر مسئول : گایینی، عباسعلی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : اتوبان نیایش، خ. سئول شمالی، بعد از آکادمی ملی المپیک، کمیته ملی المپیک، واحد آموزش
صندوق پستی : ۱۹۹۵۶۱۴۳۳۶
تلفن : ۲۶۲۰۳۴۰۷ ، ۲۶۲۰۳۴۰۶ ، ۲۶۲۰۳۴۲۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۱۰/۲۴
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۲۶۲۰۳۳۷۴
شماره پروانه نشر : ۹۴۰۶ موقت
پست الکترونیکی : rezaei_n49@yahoo.com
وب سایت : http://www.irjournals.com
شناسه شابك : [۵۳۱۹-۶۰۰],[۵۶۰۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر