نامزدهای گروه ادبیات جایزه کتاب سال معرفی شدند
12/11/1398 15:9

آثار راه یافته به مرحله دوم سی و هفتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه ادبیات معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خانه کتاب، در گروه ادبیات، 18کتاب در بخش های نقد ادبی (ترجمه)، متون قدیم، ادبیات زبان‌های دیگر و ادبیات عربی به عنوان نامزد معرفی شدند.

اسامی نامزدها بر اساس حروف الفبا به شرح زیر است:

در بخش «نقد ادبی (ترجمه)» شش کتاب با عنوان های«ادبیات جهان را چگونه بخوانیم» تألیف دیوید دمراش، ترجمه شبنم بزرگی، تهران: چشمه، 1397، «تفسیر و بیش‌تفسیر» تألیف امبرتواکو، ریچارد رورتی و جاناتان کالر، ترجمه فرزان سجودی، تهران: علمی فرهنگی، 1397، «درآمدی بر ادبیات تطبیقی» تألیف فرانسوا یوست، ترجمه علی‌رضا انوشیروانی، لاله آتشی و رقیه بهادری، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)؛ پژهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، 1397، «درآمدی برتأویل‌شناسی ادبی» تألیف پیتر سوندی، ترجمه علی محمدی‌آسیابادی، تهران: سوره مهر، 1397، «زمان و حکایت»تألیف پل ریکور، ترجمه مهشید نونهالی، تهران: نی، 1397 و «سواد روایت» تألیف اچ. پورتر ابوت، ترجمه رویا پورآذر و نیمام اشرفی، تهران: اطراف، 1397 به عنوان نامزد شناخته شدند.

 

در موضوع «متون قدیم» چهار کتاب، «حدیقة الحقیقة» تألیف مجدود بن آدم سنائی غزنوی، تصحیح محمدجعفر یاحقی و سیدمهدی زرقانی، تهران: سخن، 1397، «دیوان بدرشروانی (798ـ854ق)» تألیف بدربن شمس‌الدین شروانی، تصحیح فاطمه مجیدی، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1397، «دیوان سیدحسن غزنوی» تصحیح عباس بگ‌جانی، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1397 و «عجایب الدنیا ابن محدث تبریزی» تألیف ابوالموید بلخی، تصحیح علی نویدی ملاطی، ترجمه، مقدمه و تعلیقات محسن شجاعی، تهران: موقوفات دکتر محمود افشار با همکاری سخن، 1397 در فهرست نامزدهای جایزه کتاب سال قرار گرفتند. 

 

همچنین ، کتاب های «آخرین دختر» نوشته نادیا مراد، ترجمه محبوبه حسین‌زاده، تهران: کتاب کوچه، 1397، «آواز اجساد بی‌گور» نوشته جزمین وارد، ترجمه سعید کلاتی، تهران: کتاب کوچه، 1397، «اینک خزان» تألیف اویگن روگه، ترجمه محمد همتی، تهران: فرهنگ نشر نو با همکاری آسیم، 1397، «حکایت‌هایی برای زمانه ما باز هم حکایت‌هایی برای زمانه ما» نوشته جیمز تربر، ترجمه حسن هاشمی‌میناباد، تهران: فرهنگ نشر نو با همکاری آسیم، 1397، «سوختگان» نوشته پاتریک وایت، ترجمه وحید فتاحی، تهران: علمی فرهنگی، 1397 و «نان غربت» نوشته هانری ترویا، ترجمه علی‌داد زاویه، تهران: قطره، 1397 در موضوع «ادبیات زبان‌های دیگر» به عنوان نامزد شناخته شدند.

 

در موضوع «ادبیات عربی» دو کتاب «درگاه گچین» نوشته احمد سعداوی، ترجمه امل نبهانی، تهران: نیماژ، 1397 و  «ورم» نوشته ابراهیم الکونی، ترجمه محمدعلی عسگری، تهران: فلات، 1397  جواز ورود به مرحله نیمه نهایی سی و هفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را کسب کردند.