موضوعات تاریخ و جغرافیا با 13 اثر دومین مرحله ارزیابی خود را به پایان رساندند
07/11/1398 14:36

13 کتاب در گروه تاریخ و جغرافیا جواز ورود به مرحله نیمه نهایی سی و هفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را کسب کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خانه کتاب، آثار راه یافته به مرحله دوم داوری در گروه تاریخ و جغرافیا  معرفی شدند.

اسامی نامزدها بر اساس حروف الفبا به شرح زیر است:

 

در بخش تاریخ، 13 کتاب با عنوان های«پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی» تألیف علی قلی‌پور، تهران: مؤسسه فرهنگی و پژوهشی چاپ و نشر نظر، 1397،  «پندها وعبرت‌ها از بناها و آثار تاریخی مصر» تألیف تقی‌الدین احمد بن علی بن عبدالقادر بن محمد مقریزی، ترجمه پرویز اتابکی و محمد رضا عطایی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، 1397، «تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی (بحرین)» تألیف محمدعلی بهمنی قاجار، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1397، «جامعه و بازار در عصر ناصری، با نگاهی به اوضاع اجتماعی و اقتصادی در عصر قاجار» تألیف فیاض زاهد و هدی موسوی، تهران: نشر تاریخ ایران، 1397، «حجاج ایرانی در دولت عثمانی (قرن سیزده و چهارده هجری قمری)» تألیف اسرا دوغان، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام، 1397، «خاقان صاحب قران و علمای زمان: نقش فتحعلی‌شاه قاجار در شکل‌گیری روندها و نهادهای مذهبی نو»تألیف احمد کاظمی موسوی، تهران: آگاه، 1397 و «روایت‌های خاندان رستم و تاریخ‌نگاری ایرانی» تألیف ساقی گازرانی، ترجمه سیما سلطانی، تهران: مرکز، 1397 به عنوان نامزد معرفی شدند.

همچنین کتاب های «سردار سوادکوهی، سرگذشت اسماعیل‌خان امیر مؤید باوند» تألیف مصطفی نوری، تهران: شیرازه کتاب ما، 1397،  «سیاست‌ورزی در ایران عصر صفوی: قدرت، دیانت، بلاغت» تألیف کالین میچل، ترجمه حسن افشار، تهران: فرهنگ جاوید، 1397، «شهنشاهنامه، تاریخ منظوم مغولان و ایلخانان از قرن هشتم هجری» تألیف احمد تبریزی، به‌کوشش: مهشید گوهری، جواد راشکی‌علی‌آبادی، زیرنظر جواد عباسی، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار با همکاری سخن، 1397، «مائوئیسم در ایران» تألیف محمود نادری، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1397، «میجی؛ امپراتوری ژاپن و دنیای او (1912ـ1852)» تألیف دونالد کین، ترجمه هاشم رجب‌زاده، تهران: مؤسسه فرهنگی ـ هنری جهان کتاب، 1396و «ویلهلم واسموس: لورنس آلمانی همراه دلیران تنگستان» تألیف هندریک گروتروپ، ترجمه جواد سیداشرف، تهران: ققنوس، 1397 از دیگر اثار راه یافته در بخش تاریخ به مرحله نیمه نهایی این دوره از جایزه کتاب سال هستند.


در بخش جغرافیا کتابی به مرحله دوم داوری راه پیدا نکرد.