10نامزد جایزه کتاب سال معرفی شدند
25/10/1398 13:53

آثار راه یافته به مرحله دوم داوری سی و هفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه فلسفه و روانشناسی معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خانه کتاب، 10کتاب در گروه فلسفه و روانشناسی و موضوعات فلسفه اسلامی، فلسفه غرب، منطق و روان‌شناسی در فهرست نامزد های جایزه کتاب سال قرار گرفتند.

اسامی نامزدهای جایزه کتاب سال به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

در موضوع فلسفه اسلامی کتاب های «خدای متعال»، ‌تألیف یان ریچارد نتون، ترجمه سیده لیلا اصغری، تهران: حکمت، 1397 و «مابعدالطبیعه از دیدگاه فارابی و ابن‌سینا»، تألیف لیلا کیان‌خواه، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1397 به عنوان نامزد معرفی شدند.

در بخش فلسفه غرب نیز سه کتاب با عنوان های «امر مطلق: مطالعه‌ای در فلسفه اخلاق کانت»، تألیف هربرت جیمز پیتن، ترجمه سیدعلی اصغری، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1397، «درآمدی به کی‌یر کگور»، تألیف استیون اونز، ترجمه اصغر پوربهرامی، تهران: حکمت، 1397 و « فلسفه قاره‌ای و فلسفه دین»، تألیف جمعی از نویسندگان، سرویراستار: مورنی جوی، ترجمه محمدابراهیم باسط، ویراستار: ترجمه مهرداد پارسا، قم: مؤسسه فرهنگی کتاب طه، 1397 در فهرست نامزدهای این دوره از جایزه کتاب سال قرار گرفتند.

همچنین، پنج کتاب «خانواده‌درمانی اختلال شخصیت»، تألیف ملکالم مک فارلن، ترجمه سمیه شاهمرادی، مریم فاتحی‌زاده، سمیه نجارپوریان و فاطمه بای، تهران: دانژه، 1397، «درآمدی بر پژوهش کیفی در روان‌شناسی»، تألیف کارلا ویلیک، ترجمه حمید خانی‌پور، فرهاد بلاش، کاظم دلروز، کاظم شاهقلیان و افسانه زارعی دهباغی، تهران: دانشگاه خوارزمی، 1397، «روان‌شناسی سیاسی»، تألیف جان تی. جاست و جیم سیدانیوس، ترجمه محمدرضا جلالی و محمد سعدی، تهران: پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1397، «رویکرد طرحواره درمانی هیجانی»، تألیف رابرت لیهی، ترجمه حسین زیرک و راحله آزادی، تهران: ارجمند، 1397 و «نگاهی تطبیقی به نظریه‌ها در روان‌شناسی رشد»، تألیف رابرت مورای توماس، ترجمه مسعود حسین چاری با همکاری مجید آقادلاورپور، تهران: رشد، 1397در بخش روان شناسی به عنوان نامزد سی و هفتمین دوره جایزه کتاب سال معرفی شدند.

در بخش منطق کتابی به مرحله دوم راه نیافت.