گزارش سي و ششمين دوره جايزه كتاب‌سال منتشر شد
19/11/1397 10:58

گزارش سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از سوی موسسه خانه کتاب منتشر شد


به گزارش روابط موسسه خانه كتاب، اين موسسه همزمان با چهلمين سال پيروزي انقلاب اسلامي ايران گزارش سي و ششمين جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران را منتشر كرد.

نيكنام حسيني پور مديرعامل موسسه خانه كتاب در مقدمه اين كتاب آورده است:" اعجاز پيامبر اكرم(ص)كتاب است و چراغ هدايت امت او نور آگاهي. كتاب حافظ فرهنگ و ميراث دار دانش بشري است و چنان استوار است كه با وجود تحولات جهان مدرن و در ميان انبوه وسايل ارتباطي هرگز از مقام رفيع آن كاسته نشده و همه ساله به مناسبت هاي گوناگون از پديدآورندگان كتاب هاي فاخر تقدير مي‌شود.
آيين جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران نيز رخدادي ملي و بين‌المللي است كه مي كوشد تا از طريق معرفي آثار ارزشمند به ارتقاي سطح علمي و فرهنگي جامعه ياري رسانند. هدف از برگزاري اين پاسداشت ملي قدرداني از تهيه خالقان آثار منتخب و ناشراني كه صاحب ايده بوده‌اند، ايجاد شوق روز افزون براي مطالعه و اطلاع رساني درباره آثار و تحقيقات ارزشمند نوين است."
محمد علي مهدوي راد دبير علمي جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران در سخن سردبير اين گزارش آورده است:" امسال نيز بر پايه سنت حسنه سال هاي گذشته تمام آنچه براي اولين بار در سال ۱۳۹۶ نشر يافته بود، بررسي و ارزيابي شد؛ و با دقت ميراث مكتوب اين سال نقد شد و نتيجه آن چيزي است كه در اين گزارش به تفصيل و اندكي به شرح تر در سنجش با سال هاي گذشته خواهيد ديد. يك بار ديگر تصريح مي‌كنيم كه ارزيابي ها بر پايه آثاري است كه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز نشر دريافت كردند و ما با توجه به راه ها و روش هايي كه اعلام كرديم و به آنها دست يافته ايم، اين همه را بدون توجه به رويكردهاي مولفان به داوري گذاشتيم. داوران فرهيخته ما به حق و انصاف جريان داوري را با فرهيختگي و با توجه به جايگاه اين رويداد فرهنگي، دانشي و پژوهشي پيش مي‌برند نتيجه را فقط و فقط بر پايه معيارهاي عرضه مي كنند كه در برگه ها رقم خورده است. فروتنانه از عالمان، محققان، مترجمان و ناشران تقاضا مي‌كنم اگر كتابي يا مجموعه‌اي را در جايگاهي مي‌ نگرند كه بايد بدان توجه مي‌شد و نشده است يادآوري كنند كه در يك دوره ديگر بر اساس آيين نامه مجال ارزيابي وجود دارد. معيارهاي ارزيابي را به ويژه داوران ارجمند كه بايسته ها و نبايسته هايش را در عمل دريافته اند يادآوري كنند و براي جبران كاستي ها پيشنهاد دهن.اكنون و پس از چندين سال تجربه در تحقيق متون و نيز ترجمه دريافته ايم كه گاه متن از ترجمه و تحقيق فراتر مي‌رود و به درستي مي تواند عنوان ترجمه و تحقيق و يا تأليف و تحقيق را پيدا كنند. براي چگونگي ارزيابي اين گونه موارد هم پيشنهاد دهند. سزامند است دانشگاه ها، مراكز پژوهشي و اطلاع رساني، صدا و سيما و نيز خانه كتاب كه متولي اصلي استوار سازي اين جريان ارجمند فرهنگي است آثار برگزيده و شايسته تقدير را به درستي به نقد بگذارند كه قطعاً در جهت گسترش و ژرفايي و كارآمدسازي سودمند خواهد افتاد."
گزارش سي و ششمين دوره جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران با شمارگان هزار نسخه و به بهاي ۲۵ هزار تومان از سوي موسسه خانه كتاب منتشر شد.