آبگون
مدیر مسئول : شیدا شهلایی
تلفن : ۰۷۱۳۳۶۲۳۶۰۵
وب سایت :
آدرس : استان فارس، شهر شیراز، بلوار دکتر حسابی، مجتمع تجاری خلیج فارس، بلوک 6، مجتمع سینمایی شهر آفتاب، طبقه 4