احسان
مدیر مسئول : محمد نعیم حسامدینی
تلفن : ۰۸۳۳۸۳۵۱۸۹۲
وب سایت : www.digiehsan.com
آدرس : استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، 22 بهمن خیابان سی متری دوم غربی نبش بلوار وحدت