لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(73)
چاپ مجدد (244)
تالیف (302)
ترجمه (15)
تهران (317)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (314)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (317) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دویدم و دویدم
نقاش:هادی ابراهیم‌زاده - نشر گزارش - 8 صفحه - خشتی - چاپ 5 سال 1368 - 15000 نسخه - 140 ریال - انتخاب
2- گنجشکک اشی مشی
نقاش:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - 8 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1368 - 15000 نسخه - 140 ریال - انتخاب
3- گرگم و گله می‌برم
مترجم:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - 8 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1368 - 15000 نسخه - 140 ریال - انتخاب
4- حسنی نگو یه دسته گل: قصه‌ای به شعر کودکانه
نويسنده:منوچهر اقدامی - نشر گزارش - جلد 1 - چاپ 14 سال 1368 - 100000 نسخه - 165 ریال - انتخاب
5- گرگ تیز دندان
نويسنده:غلامعلی لطیفی - نشر گزارش - چاپ 1 سال 1368 - 15000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
6- کرم ابریشم
نقاش:کیانوش لطیفی ؛ شاعر:منوچهر احترامی - نشر گزارش - چاپ 8 سال 1368 - 30000 نسخه - 165 ریال - انتخاب
7- ده تا جوجه رفتن تو کوچه
نويسنده:منوچهر احترامی - نشر گزارش - جلد 1 - چاپ 4 سال 1368 - 50000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
8- خاطرات ماموریت ژنرال گاردن در ایران
نويسنده: گاردن ؛ مترجم:عباس اقبال‌آشتیانی - نشر گزارش - 272 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1362 - 5500 نسخه - 500 ریال - انتخاب
9- گرنارا: آزادی برای چه کسی؟
مترجم:فیروز فیروزنیا - نشر گزارش - 224 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 280 ریال - انتخاب
10- سلیمون بابا سلیمون
نويسنده:منوچهر احترامی ؛ نقاش:محمدحسین تهرانی - نشر گزارش - 16 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 15000 نسخه - 240 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 32