لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (0)
تالیف (9)
ترجمه (1)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بررسی اثر احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر تورم و نابرابری: بررسی اثرات احتمالی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در ایران بر تورم
نويسنده:علی طیب‌نیا ؛ نويسنده:تیمور رحمانی ؛ زيرنظر:پرویز شهریاری‌راد - وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده - 284 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 6 -5957-06-964 انتخاب
2- بررسی اثر احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر تورم و نابرابری: بررسی اثرات احتمالی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در ایران بر توزیع درآمد
نويسنده:علی طیب‌نیا ؛ زيرنظر:پرویز شهریاری‌راد - وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده - 242 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 4 -5958-06-964 انتخاب
3- آشنایی با کشورهای مجری نظام مالیات بر ارزش افزوده
نويسنده:مریم حدادی ؛ نويسنده:نادر آریا ؛ نويسنده:مرجان نکوآمال - وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده - 70 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 4 -3-96169-964 انتخاب
4- مالیات بر ارزش افروده نوین
نويسنده:لیام ابریل ؛ نويسنده:مایکل کین ؛ نويسنده:ژان‌پل بودین - وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده - 302 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 2 -4-96169-964 انتخاب
5- فرآیند محاسبات مالیات بر ارزش افزوده در فعالیت‌های مختلف اقتصادی
نويسنده:نادر آریا ؛ نويسنده:فرهاد طهماسبی‌بلداجی ؛ نويسنده:رضا کباری - وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده - 414 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 8 -1-96169-964 انتخاب
6- فرآیند محاسبات مالیات بر ارزش افزوده در فعالیت‌های مختلف اقتصادی
نويسنده:نادر آریا ؛ نويسنده:فرهاد طهماسبی‌بلداجی ؛ نويسنده:رضا کباری - وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده - 358 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 6 -2-96169-964 انتخاب
7- فرآیند محاسبات مالیات بر ارزش افزوده در فعالیت‌های مختلف اقتصادی
نويسنده:نادر آریا ؛ نويسنده:فرهاد طهماسبی‌بلداجی ؛ نويسنده:رضا کباری - وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده - 382 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 نسخه - 964-96169-0-X انتخاب
8- بررسی اثر احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر تورم و نابرابری: بررسی اثرات احتمالی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در ایران بر توزیع درآمد
نويسنده:علی طیب‌نیا ؛ زيرنظر:پرویز شهریاری‌راد - وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده - 292 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 6 -5957-06-964 انتخاب
9- راهنمای کاربردی - عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده و تکالیف قانونی مودیان
نويسنده:محمدقاسم پناهی ؛ نويسنده:فرهاد طهماسبی‌بلداجی ؛ نويسنده:مرجان نکوآمال‌کرمانی - سازمان امور مالیاتی کشور، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده - 506 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - انتخاب
10- قانون مالیات برارزش افزوده
- وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 20000 نسخه - 2 -5-90848-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1