لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(60)
چاپ مجدد (63)
تالیف (62)
ترجمه (61)
تهران (123)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (123) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرگرمی‌های آناتومی
گردآورنده:فرزانه شهرتاش - بازتاب نگار - 36 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 نسخه - 7500 ریال - 2 -0-92831-964 انتخاب
2- تبارشناسی استبداد ایرانی ما
نويسنده:هوشنگ ماهرویان - نشر بازتاب‌نگار - 250 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 18000 ریال - 5 -4-92831-964 انتخاب
3- آشفتگی‌های ترلس جوان
نويسنده:روبرت موزیل ؛ مترجم:محمود حدادی - نشر بازتاب‌نگار - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 14000 ریال - 964-92831-7-X انتخاب
4- اسرار گنج دره جنی: یک داستان از یک چشم‌انداز
نويسنده:ابراهیم گلستان - نشر بازتاب‌نگار - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 3 -5-92831-964 انتخاب
5- زندگی در پیش رو
نويسنده:رومن گاری ؛ مترجم:لیلی گلستان - بازتاب نگار - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3300 نسخه - 15000 ریال - 1 -6-92831-964 انتخاب
6- سوسیالیسم بازار: گفت‌وگو میان سوسیالیست‌ها
نويسنده:دیوید شوایکارت ؛ ويراستار:برتل المن ؛ مترجم:شهریار خواجیان - نشر بازتاب‌نگار - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 9 -2-92831-964 انتخاب
7- از دیدار خویشتن: یادنامه‌ی زندگی احسان طبری
به‌اهتمام:سیدمحمدعلی شهرستانی - نشر بازتاب‌نگار - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3300 نسخه - 13000 ریال - 7 -3-92831-964 انتخاب
8- شال بامو (شغال آمد)
نويسنده:فریده لاشایی - نشر بازتاب‌نگار - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 11000 ریال - 6 -9-92831-964 انتخاب
9- اسرار گنج دره جنی: یک داستان از یک چشم‌انداز
نويسنده:ابراهیم گلستان - نشر بازتاب‌نگار - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2800 نسخه - 13000 ریال - 3 -5-92831-964 انتخاب
10- اسکار و خانم صورتی
نويسنده:اریک‌امانوئل اشمیت ؛ مترجم:مهتاب صبوری - بازتاب نگار - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 8000 ریال - 8 -8-92831-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13