لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (1)
تالیف (48)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (47)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (48) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی نهضت نرم‌افزاری تولید علم
نويسنده:ملیحه طاهری ؛ گرافيست:صدیقه قلیان - طاهری - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 0 -0-95871-600-978 انتخاب
2- نوجوان و چالش‌های روحی - روانی
نويسنده:فاطمه امیری - طاهری - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 5 -5-95871-600-978 انتخاب
3- چیستی و چرایی مرجعیت علمی
نويسنده:علی طاهری - طاهری - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 130000 ریال - 1 -3-95871-600-978 انتخاب
4- آموزش و پرورش تطبیقی (مقایسه تطبیقی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کشورهای ایران، آلمان و ژاپن)
نويسنده:عزت‌اله طاهریان - طاهری - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 180000 ریال - 3 -9-95871-600-978 انتخاب
5- مدح و ستایش پیامبر اکرم (ص) در صدر اسلام: نقد و بررسی اشعار عربی و شاعران آن
نويسنده:مهدی مهدوی ؛ گرافيست:فرشته ایزدی - طاهری - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 100000 ریال - 2 -6-95871-600-978 انتخاب
6- راهکارهای تحقق جنبش نرم‌افزاری
نويسنده:ملیحه طاهری ؛ گرافيست:فرشته ایزدی - طاهری - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 7 -1-95871-600-978 انتخاب
7- شکوفایی مدح نبوی در عصر مغول و ترک‌ها (نقد و بررسی اشعار عربی و شاعران آن)
نويسنده:مهدی مهدوی - طاهری - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 90000 ریال - 9 -7-95871-600-978 انتخاب
8- بررسی تطبیقی تاثیر جهل در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و آمریکا
نويسنده:هادی نجار ؛ گرافيست:فرشته ایزدی - طاهری - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 250000 ریال - 5 -7-97992-600-978 انتخاب
9- گزیده مقالات همایش منطقه‌ای طلایه‌داران امر به معروف و نهی از منکر
نويسنده:ابوالفضل پاک‌نژاد ؛ نويسنده:اکرم رجبی ؛ نويسنده:جواد حسین‌زاده - طاهری - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 0 -1-96622-600-978 انتخاب
10- جستاری در مبانی جنگ نرم و عملیات روانی
نويسنده:ملیحه طاهری ؛ گرافيست:صدیقه قلیان - طاهری - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 6 -1-99702-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5