لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (20)
تالیف (55)
ترجمه (6)
تهران (15)
شهرستان (46)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (61) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- به رنگ آسمان: بایسته‌های خانواده از دیدگاه قرآن
نويسنده:سیدمحسن میرباقری ؛ ويراستار:هادی بزدی‌ثانی - آهنگ قلم،آستان قدس رضوی، موسسه خدمات مشاوره‌ای جوانان و پژوهش‌های اجتماعی - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3300 نسخه - 14000 ریال - 8 -19-2805-964-978 انتخاب
2- گذر از پیچ و خمهای خواستگاری: ضروری‌ترین دانستنی‌ها و مهارت‌ها در آستانه ازدواج
نويسنده:سیده‌بتول حسن‌پور ؛ ويراستار:جواد نعیمی - آهنگ قلم،آستان قدس رضوی، موسسه خدمات مشاوره‌ای جوانان و پژوهش‌های اجتماعی - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3300 نسخه - 12000 ریال - 1 -18-2805-964-978 انتخاب
3- اراده کن، می‌توانی: اعتماد به نفس، مهمترین عامل رشد فردی
نويسنده:اصغر احمدی ؛ نويسنده:محمدرضا شرفی ؛ نويسنده:رضا علی‌کرمی - قدس رضوی،آستان قدس رضوی، موسسه خدمات مشاوره‌ای جوانان و پژوهش‌های اجتماعی - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3200 نسخه - 7500 ریال - 0 -08-2784-964-978 انتخاب
4- به رنگ آسمان: بایسته‌های خانواده از دیدگاه قرآن
نويسنده:سیدمحسن میرباقری ؛ ويراستار:هادی بزدی‌ثانی - آهنگ قلم،آستان قدس رضوی، موسسه خدمات مشاوره‌ای جوانان و پژوهش‌های اجتماعی - 132 صفحه - خشتی (سلفون خارجی) - چاپ 2 سال 1388 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 8 -19-2805-964-978 انتخاب
5- اراده کن، می‌توانی: اعتماد به نفس، مهمترین عامل رشد فردی
نويسنده:علی‌اصغر احمدی ؛ نويسنده:محمدرضا شرفی ؛ نويسنده:رضا علی‌کرمی - قدس رضوی،آستان قدس رضوی، موسسه خدمات مشاوره‌ای جوانان و پژوهش‌های اجتماعی - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 0 -08-2784-964-978 انتخاب
6- اراده کن، می‌توانی: اعتماد به نفس، مهمترین عامل رشد فردی
نويسنده:علی‌اصغر احمدی ؛ نويسنده:محمدرضا شرفی ؛ نويسنده:رضا علی‌کرمی - قدس رضوی،آستان قدس رضوی، موسسه خدمات مشاوره‌ای جوانان و پژوهش‌های اجتماعی - 62 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 3300 نسخه - 8500 ریال - 0 -08-2784-964-978 انتخاب
7- گذر از پیچ و خمهای خواستگاری: ضروری‌ترین دانستنی‌ها و مهارت‌ها در آستانه ازدواج
نويسنده:سیده‌بتول حسن‌پور ؛ ويراستار:جواد نعیمی - آهنگ قلم،آستان قدس رضوی، موسسه خدمات مشاوره‌ای جوانان و پژوهش‌های اجتماعی - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 1 -18-2805-964-978 انتخاب
8- گذر از پیچ و خمهای خواستگاری: ضروری‌ترین دانستنی‌ها و مهارت‌ها در آستانه ازدواج
نويسنده:سیده‌بتول حسن‌پور ؛ ويراستار:جواد نعیمی - آهنگ قلم،آستان قدس رضوی، موسسه خدمات مشاوره‌ای جوانان و پژوهش‌های اجتماعی - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 1 -18-2805-964-978 انتخاب
9- به رنگ آسمان: بایسته‌های خانواده از دیدگاه قرآن
نويسنده:سیدمحسن میرباقری ؛ ويراستار:هادی بزدی‌ثانی - آهنگ قلم،آستان قدس رضوی، موسسه خدمات مشاوره‌ای جوانان و پژوهش‌های اجتماعی - 132 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 5000 نسخه - 8 -19-2805-964-978 انتخاب
10- ازدواج ممنوع: رویارویی جوانان با موانع ازدواج
نويسنده:ایرج وثوق ؛ بازنويسي:فرزانه توابکی ؛ تصويرگر:عطیه ایمانی - آستان قدس رضوی، موسسه خدمات مشاوره‌ای جوانان و پژوهش‌های اجتماعی - 84 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 8 -1-94590-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7