لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(67)
چاپ مجدد (5)
تالیف (67)
ترجمه (5)
تهران (71)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (72) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه مقالات سمینار دانشگاه، جامعه و فرهنگ اسلامی
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - 688 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - انتخاب
2- بزرگان فلسفه
نويسنده:هنری توماس ؛ مترجم:فریدون بدره‌ای - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - 476 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 964-445-264-X انتخاب
3- نظام ارزشیابی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خارج از کشور
تهيه كننده: معاونت‌دانشجویی‌وزارت‌تحقیقات‌وفناوری - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 0 -22-7508-964 انتخاب
4- دانشگاه: رسالت‌ها و ارزش‌ها
نويسنده:لوک وبر ؛ نويسنده:دیوید گاردنر ؛ نويسنده:پائولو بلاسی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1500 نسخه - 9 -8-93026-964 انتخاب
5- علت‌یابی و بررسی مسائل فرهنگی دانشگاه‌های ایران
تدوين:داود سلیمانی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - 42 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1500 نسخه - 1 -1-93026-964 انتخاب
6- توسعه‌ی مشارکت زنان در آموزش عالی
ويراستار:صدیقه شکوری‌راد ؛ ويراستار:محمدعلی کریمی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1200 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
7- انتظارات از دانشگاه انبوه
نويسنده:مرتضی مردیها - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 4 -03-7508-964 انتخاب
8- آسیب‌شناسی فرهنگی دانشگاه‌های ایران
نويسنده:حمید امین‌اسماعیلی ؛ نويسنده:اسماعیل خلیلی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 8 -01-7508-964 انتخاب
9- دانشگاه و دین در ایران "بررسی پیمایشی دانشگاه‌های دولتی ایران"
نويسنده:احمد رجب‌زاده - دفتر برنامه‌ریزی ‌اجتماعی ‌و مطالعات ‌فرهنگی - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 7 -07-7508-964 انتخاب
10- دانشگاه و محیط پیرامون: تعامل با فناوری و بازار
نويسنده:جیمز دورستاد ؛ نويسنده:استنلی ایکنبری ؛ نويسنده:هارولد ویلیامز - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 0 -05-7508-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8