لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (31)
تالیف (39)
ترجمه (27)
تهران (64)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (66) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آبستنی و زایمان
نويسنده:جک‌ا. پریچارد ؛ مترجم:بهرام محیط - پیام - 760 صفحه - وزیری - چاپ 5 سال 1365 - 3000 نسخه - 1600 ریال - انتخاب
2- آبستنی و زایمان
نويسنده:جک‌ا. پریچارد ؛ مترجم:بهرام محیط - پیام - چاپ 5 سال 1365 - 1600 ریال - انتخاب
3- ریاضیات عمومی برای دانشکده‌ها و مدارس عالی غیر اختصاصی ریاضی
نويسنده:حیدر دانشمند - پیام - 602 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 5000 نسخه - 750 ریال - انتخاب
4- آبستنی و زایمان
نويسنده:رابرت هیلمن ؛ نويسنده:جک‌ا. پریچارد ؛ مترجم:بهرام محیط - پیام - 764 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 8 سال 1368 - 3000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
5- فیزیولوژی انسان
نويسنده:گریسهایمر ویدمن ؛ مترجم:فرخ شادان ؛ مترجم:ابوالحسن حکیمیان - پیام - 512 صفحه - وزیری - چاپ 7 سال 1368 - 3150 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
6- خلاصه مقاله گ .ای .کاستیگوا درباره رسم الخط سلطان علی مشهدی
نويسنده:گ.ای. کاستیگوا ؛ نويسنده:علی مشهدی ؛ مترجم:کریم کشاورز - پیام - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1362 - 100 ریال - انتخاب
7- از مزدک تا بعد
نويسنده:رحیم رئیس‌نیا - پیام - 182 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
8- اسلام در ایران
نويسنده:پطرو شفسکی ؛ مترجم:کریم کشاورز - پیام - 568 صفحه - وزیری - چاپ 6 سال 1363 - 5000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
9- اسلام در ایران (از هجرت تا پایان قرن نهم هجری)
نويسنده:ایلیاپاولویچ پطروشفسکی ؛ مترجم:کریم کشاورز - پیام - 588 صفحه - وزیری - چاپ 7 سال 1363 - 5000 نسخه - 950 ریال - انتخاب
10- شورش بر امتیاز نامه رژی: تحلیل سیاسی
نويسنده:فریدون آدمیت - پیام - 151 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7