لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(63)
چاپ مجدد (75)
تالیف (75)
ترجمه (63)
تهران (138)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (138) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راه کمال
نويسنده: اشو ؛ مترجم:پروین رحیم‌زاده - زریاب - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 6900 ریال - انتخاب
2- پر درد کوهستان: درباره‌ی زندگی و هنر نیما یوشیج
نويسنده:سیروس طاهباز - زریاب - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 9500 ریال - انتخاب
3- هنر و زیباشناسی: شاهکار فلسفی
نويسنده:آرتور شوپنهاور ؛ مترجم:فرشته روحانی - زریاب - 170 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 6900 ریال - 9 -4-90637-964 انتخاب
4- روانشناسی افسردگی زنان
نويسنده:دنا کرولی ؛ مترجم:بهزاد رحمتی - زریاب - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 7500 ریال - 7 -5-90637-964 انتخاب
5- غائله آذربایجان: مستند به اسناد تاریخی و سیاسی و آرشیوی
نويسنده:خانبابا بیانی ؛ ويراستار:سعید قانعی - زریاب - 944 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 33000 ریال - 0 -3-90637-964 انتخاب
6- دکتر خانواده
نويسنده:سعید قانعی - علمی،زریاب - 402 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 12000 ریال - انتخاب
7- روزنامه خاطرات عزیزالسلطان: ملیجک ثانی
نويسنده:محسن میرزایی - زریاب - 878 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 125000 ریال - 964-6339-00-X انتخاب
8- روزنامه خاطرات عزیزالسلطان: ملیجک ثانی
نويسنده:محسن میرزایی - زریاب - 802 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 125000 ریال - 8 -01-6339-964 انتخاب
9- روزنامه خاطرات عزیزالسلطان: ملیجک ثانی
نويسنده:محسن میرزایی - زریاب - 840 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 125000 ریال - 6 -02-6339-964 انتخاب
10- روزنامه خاطرات عزیزالسلطان: ملیجک ثانی
نويسنده:محسن میرزایی - زریاب - 808 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 125000 ریال - 4 -03-6339-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14